NASZE DZIAŁANIA W LICZBACH

NAJLEPSZE MIEJSCA PRAKTYK

PEŁNE

WSPARCIE   

Skorzystaj z programu Erasmus+ współpracując z nami

PROJEKTÓW MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ ROCZNIE

PROJEKTY ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

FIRM PARTNERSKICH OFERUJĄCYCH MIEJSCA PRAKTYK

ZADOWOLONYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI