YOUNET/IFOM V ČÍSLECH

PŘIJATÍ STUDENTI, UČNI A PEDAGOGICKÝ PERSONÁL V ROCE 2015

PÉČE 

PODPORA

KVALITNÍ 

STÁŽE

Spolupracujte s námi a získejte výhody programu Erasmus+

PROJEKTY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY V ROCE 2015

PROJEKTY FINANCOVANÉ

EU V POSLEDNÍCH

5 LETECH

PARTNERSKÉ ORGANIZACE NABÍZEJÍCÍ PRACOVNÍ UMÍSTĚNÍ