English

ERASMUS PLUS

Mění životy, otvírá mysl

Nový Eramsus+ program si klade za cíl podporovat akce na poli vzdělávání, školení, mládeže a sportu pro roky 2014 – 2020. Erasmus+ nahrazuje sedm programů včetně předchozího Lifelong Learning Programme a zahrnuje Leonardo da Vinci program a několik dřívějších sociálních programů. Soustředí se na oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET).

 

Cílem programu Erasmus+ je posílit schopnosti a zaměstnatelnost a modernizovat postupy ve oblatech vzdělávání, školení a mládeže. Sedmiletý program bude mít k dispozici rozpočet ve výši 14,7 bil. EUR, což představuje 40% nárůst oproti předchozímu stavu. Tato skutečnost reflektuje odhodlání EU posílit investice v těchto oblastech.

 

Eramsus+ nabízí příležitost pro více než 4 miliony Evropanů získat studijní či pracovní zkušenost v zahraničí. Erasmsus+ poskytuje granty pro široké spektrum akcí a aktivit na poli odborného vzdělávání a přípravy včetně možnosti pro studenty, učně a personál škol absolvovat stáž v zahraničí a zlepšit tak své dovednosti a zaměstnatelnost.

 

Další informace naleznete přímo na stránkách Erasmus+: http://www.naerasmusplus.cz/

 

Chcete svým studentům nabídnout možnost absolvovat stáž v zahraničí?
Těšíme se, že Vám budeme moci pomoci
Chcete vědět více o tom, co Erasmus+ nabízí odborným studujícím?
Pokračujte ve čtení...