English

Nadšení profesionálové

 

Tým YouNet a IFOM se skládá z několika desítek nadšených profesionálů s praktickými zkušenostmi v podpoře a řízení projektů vzdělávací mobility, zejména pobytů v rámci odborného vzdělávání a přípravy.

 

Každý v našem týmu je dobře jazykově vybaven, všichni hovoří plynně anglicky a nadto několik členů týmů ovládá tři i čtyři evropské jazyky. Jsme multikulturní, naši členové pocházejí z Itálie, Polska, Francie, Bulharska, Rumunska, Chorvatska a České republiky.

 

Zaměstnanci YouNet a IFOM disponují rozvinutými schopnostmi v monitoringu a vyhodnocování projektů díky akademickému vzdělání i praktickým zkušenostem především s implementací komplexních a rozsáhlých vzdělávacích projektů mobilit v rámci akcí EU. Zaměstnanci YouNet a IFOM mají také zkušenosti s ověřováním výsledků vzdělání a jejich uznáváním.

 

Hlavní schopnosti a kompetence klíčových členů týmu, který má na starosti projekty mobilit pro studující v rámci VET, jsou popsány níže.

 

 

Francesco Tarantino
Francesco Tarantino

 

Francesco Tarantino se po získání titulu „Master in Engineering“ zapojuje do aktivit spojených se školením a vzděláváním již od roku 2004. Je jedním ze zakladatelů YouNet. Má skvělé znalosti v oblasti vzdělávání a školení, profesního vedení a vzdělávací mobility.

 

Francesco Tarantino je expertem v projektovém managementu. Má za sebou řízení více než 50 evropských projektů včetně přes 10 projektů mobility pro VET studující a pedagogický personál. Je profesně zkušený v kontrole kvality a zajišťování administrativních procesů a přípravy zpráv. Je členem komunity ECVET Community of Practice a má zkušenosti s uznáváním a validací kompetencí. 

Emanuele Ferrara

 

Emanuele Ferrara obdržel tituly „Master“ v Ekonomii a managementu neziskových organizací a postgraduál v Sociálních inovacích, sociálních start-upech, sociálním podnikání a projektové inovaci na ASVI Škole managementu a sociální změny.

 

Emanuele Ferrara již byl projektovým asistentem a finančním manažerem ve více než 50 projektech financovaných z evropských zdrojů, především na poli odborného vzdělávání a školení. Stojí v čele procesu výběru nejkvalitnějších přijímajících podniků pro většinu mobilitních projektů pro studenty VET, které byly zaváděny YouNet, a je zodpovědný za přiřazení více než stovky profilů studentů VET k přijímajícím organizacím.

Paulina Walacik

 

Paulina Walacik získala titul „Master“ ve Veřejné správě a evropských studiích. Úspěšně absolvovala Erasmus ve Španělsku a stáž v rámci programu Leonardo da Vinci v Itálii zaměřenou na management programů EU a  projekty vzdělávací mobility.

 

Paulina Walacik má na starosti přípravu dohod o studiu (Learning Agreement) a závazků kvality pro více než tři sta VET studujících. Pomáhá s předodjezdovými aktivitami a průběžným vzděláváním studujících. Už poskytla po-příjezdové kurzy více než třem stovkám studentů a má bohaté zkušenosti s organizováním zájezdů za kulturou či technickými zajímavostmi pro VET studující.

Giulia Salucci

 

Giulia Salucci získala titul „Master“ v Politice, správě a organizaci a postgraduál v Právu a managementu veřejné správy. Pracuje v oboru lidských zdrojů, kde zdokonaluje své „soft skills“ a další kompetence nezbytné v náborovém procesu.

 

Giulia Salucci se podílela na implementaci několika projektů mobility pro VET studenty s zodpovědností za přiřazení studentů k přijímajícím podnikům a supervizi a monitoring těchto podniků, tak aby byly dohody o studiu účastníků dobře naplňovány.

Eugenia Errante

 

Eugenia Errante obdržela titul „Master“ v Urbanistice a postgraduál v Evropském projektovém managementu kde plně rozvinula své znalosti projektových cyklů a na výsledek zaměřeného projektového plánování (Goal Oriented Project Planning).

 

Eugenia Errante asistovala a podporovala zavádění několika projektů mobility pro odborné vzdělávání studentů a pedagogického personálu, přičemž její hlavní aktivitou byla identifikace přijímacích institucí a přiřazování studujících na základě jejich profilů a studijních potřeb. Má zkušenosti s komunikací s přijímajícími podniky a jejich podporu před, během a po skončení pracovních a výukových pobytů. 

Denitsa Andonova

 

Denitsa Andonova je držitelkou dvou titulů „Master“ z Univerzity ve Štrasburku v oborech Sociologie a Interkulturní komunikace. Je zkušenou projektovou manažerkou a školitelkou a již 5 let působí v oblasti EU projektů ve vzdělání a odborné přípravě.

 

Denitsa Andonova má obsáhlé zkušenosti v organizování kurzů odborné přípravy pro učitele a studující a spolupracovala s několika školami na přípravě a zavádění projektů vzdělávací mobility. Kromě toho, že Denitsa plynně hovoří anglicky, ovládá také skvěle bulharský, italský a francouzský jazyk. 

Katerina Kukrechtova

 

Katerina Kukrechtova obdžela dva magisterské tituly v Mezinárodních vztazích a Podnikovém hospodářství a Managementu. Účastnila se projektu Erasmus v Německu a stáže ve Vídni. Její největší předností jsou komunikační a lingvistické dovednosti.

 

Katerina Kukrechtova se podílela na přípravě a zavádění několika projektů pro odborné studenty. Je jednou z mentorů v YouNet, kteří se starají o přijíždějící studenty. Domluví se česky, anglicky, italsky a německy.

Agata Myszkowska

 

Agata Myszkowska je držitelkou titulu "Master" v žurnalistice a bakalářského titulu z italské filologie. Absolvovala stáž v Římě a další stáže při Polské tiskové agentuře, národních a studentských novinách. Pracovala jako mentorka zahraničních studentů v rámci ESN na Varšavské univerzitě.

 

Agata Myszkowska je tutorkou a asistuje na zavádění programů odborné mobility sponzorovaných Erasmus+ a Evropským sociálním fondem . Podporuje a asistuje účastníkům během fází projektu od jeho přípravy po po-příjezdové školení a během celého pobytu včetně kulturního programu.

Miriam Cuesta García

 

Miriam Cuesta je držitelkou titulu v Environmentálních studiích z Univerzity ve Valencii. Účastnila se několika mobilitních projektů včetně Erasmu na univerzitě „La Sapienza“ v Itálii, programu Erasmus Placement a Leonardo da Vinci v Portugalsku. Působila také jako dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolnické služby v Itálii.

 

Miriam Cuesta pracuje na přípravě a implementaci mobilitních projektů pro odborné studenty. Stará se o skupiny studentů během jejich stáží v Itálii. Disponuje skvělými komunikačními a jazykovými schopnostmi – hovoří španělsky, italsky, anglicky a portugalsky.

Chara Tsopakidou

 

Chara Tsopakidou vystudovala Anglický jazyk a literaturu na Aristotelské univerzitě v Thessaloniki se zaměřením na Kreativní psaní a Překladatelství. Účastnila se programu Erasmus v Itálii.

 

Chara Tsopakidou je pověřena péčí a podporou škol, učitelů a studentů, aby úspěšně probíhaly programy mobilit, které jsou zaměřeny na odborné vzdělávání. Podporuje účastníky a koordinátory programu Erasmus+ během celého cyklu – od přípravy projektů po závěrečný reporting. Disponuje cennými lingvistickými kompetencemi včetně zkušenosti s učitelstvím angličtiny a překladatelstvím.

Filip Teodoreanu
 
Filip Teodoreanu je držitelem titulu v Interkulturální a lingvistické mediaci na Fakultě tlumočnictví a překladatelství ve Forli. Úspěšně završil 9 měsíců studijního programu Erasmus ve Francii a mluví plynně rumunsky, italsky, francouzsky, anglicky a portugalsky.

Filip Teodoreanu podporuje školy, učitele a instituce v procesu ustanovení a zavádění vzdělávacích mobilitních schémat (například pracovní zkušenosti, interní školení,...) zejména v rámci programů EU. Má zkušenosti s výukou italštiny pro cizince a organizuje jazykové kurzy pro účastníky projektů mobility Erasmus+.​