English

Vzdělávání učitelů a pedagogického personálu, pracovní úkoly v oblasti výuky a job-shadowing

 

Pravidelně pořádáme strukturované výukové kurzy, pracovní úkoly v oblasti výuky a job-shadowing pro učitele, ředitele a další pedagogický personál, obzvláště s podporou Erasmus+ programu.

 

Přizpůsobujeme náplň školení a data potřebám účastníků. Pracovní úkoly v oblasti výuky a job-shadowingu se odehrávají přímo ve školách, soukromých společnostech nebo v našem ústředí v závislosti na profilu účastníka. Školení běžně trvají 1 týden a jsou zajišťovány schopnými školiteli s pracktickou zkušeností. Školící kurzy jsou běžně vedeny v anglickém jazyce, ale na žádost je možné zajistit v celkem 8 jazycích.

 

Pokud je zájem, můžeme zajistit: ubytování a stravu, cestovní náležitosti, převoz z letiště i kulturní program (společenská setkání, výlety s průvodcem do Florencie, Benátek,...).

 

Sledujeme principy ustanovené v Evropské chartě kvality mobilit. Především klademe důraz na tyto principy:

 • personalizovaný a inovativní obsah

 • praktická, participativní a užitečná metodologie

 • flexibilita a podpora dálkového vzdělávání

 • ověřování a certifikace kompetencí

 • snadná dostupnost našeho sídla (s centrem v Boloni)

 • jasné informace, komunikace a vedení

 • plná podpora, závazek a odpovědnost

 • výměna „nejlepších praktik“ a evropské přidané hodnoty

 

Jsme koordinátorem mezinárodní sítě poskytovatelů školení učitelům a škol, jejíž cílem je Zvyšování kvality školení učitelů (IQAIST).

 

IQAIST byla založena grantem Stategického partnerstcí a podporuje školy v přístupu k Erasmu+ a příležitostem ke školení.

 

NABÍZENÁ ŠKOLENÍ ZAHRNUJÍ:

 • projektový management a design

 • mobility studujících a zaměstnanců s Erasmem+

 • proces ověření a uznání  od Europass po ECVET

 • soft skills pro učitele a školitele

 • mluvení na veřejnosti a prezentační dovednosti

 • organizační management

 • CLIL a didaktika vyučovaných jazyků

 • ICT integrace do výuky

 • dálkové studium a inovativní pedagogické metody

 • neformální vzdělávání a jeho aplikace ve školství

 • výuka podnikání a vůdcovství

 

Chcete se dozvědět více o podmínkách ubytování a stravování, které nabízíme?
Klikněte níže
Máte obavy z jazykových bariér?
Přečtěte si o jazykových kurzech a podpoře, kterou nabízíme
Myslíte, že dobrý kulturní program zvýší kvalitu pobytu?
Přečetěte si o kulturních aktivitách a výletech (Florencie, Benátky)